pieniadz.pl

K2 Internet SA
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania dotychczasowego pakietu ponad 10% o 2% ogólnej liczby głosów w spółce K2 Internet S.A.

21-10-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-21
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania dotychczasowego pakietu ponad 10% o 2% ogólnej liczby głosów w spółce K2 Internet S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od Janusza Żebrowskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta zawiadomienie, z dnia 20.10.2014 r., na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych następującej treści:

"Na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję o zmianie stanu posiadania dotychczas posiadanego pakietu ponad 10% o 2% ogólnej liczby głosów w spółce K2 Internet SA. zgodnie z poniższym zestawieniem:

1.data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Przekroczenie progu 12% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku zakupu 1000 akcji na sesji giełdowej w dniu 16.10.2014 po średniej cenie 11,5 zł za akcję.

2.liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

293914 akcji (11,83 % kapitału zakładowego) oraz 293914 głosów (11,83 % ogólnej liczby głosów)

3.liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów (wspólnie z podmiotem powiązanym, posiadającym 6800 akcji):

301714 akcji (12,14% kapitału zakładowego) oraz 301714 głosów (12,14 % ogólnej liczby głosów)

4.podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające
akcje spółki: BRAK"

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm