pieniadz.pl

K2 Internet SA
Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcji na akcjach K2 Internet S.A.

14-01-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-14
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcji na akcjach K2 Internet S.A.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu wczorajszym Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcji kupna akcji Spółki, dokonanej przez osobę pełniącą funkcję Prokurenta spółek zależnych Emitenta (Prokurent).

W dniu 24 marca 2014 roku Prokurent nabył na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie transakcji sesyjnej zwykłej 1920 akcji K2 Internet S.A. po średniej cenie 10,40 PLN za akcję.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm