pieniadz.pl

K2 Internet SA
Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2015 rok

01-06-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-01
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2015 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 7 Statutu Spółki oraz pkt. IV ust. 3 ppkt. (7) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w dniu dzisiejszym podjęła uchwałę w sprawie wyboru spółki CSWP Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 34, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3767, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, do dokonania przeglądu i badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej K2 Internet sporządzonych za pierwsze 6 miesięcy 2015 roku i za rok 2015, z którą ma zostać zawarta umowa do wykonywania w/w czynności.

Przez ostatnich pięć lat tj. od roku 2010 Spółka korzystała z usług audytorskich firmy Mazars Audyt Sp.
z o. o.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4790 -0,25%  -1,12gr
  • USD dolar 4,1887 -0,18%  -0,77gr
  • GBP funt 5,2109 -0,04%  -0,21gr
  • CHF frank 4,6211 -0,19%  -0,87gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm