pieniadz.pl

K2 Internet SA
Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie propozycji wypłaty dywidendy

16-04-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-16
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie propozycji wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. 2014 .133) Zarząd "K2 Internet" S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez Zarząd K2 Internet S.A. wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o pokrycie straty za rok 2014 z kapitału zapasowego Spółki oraz wypłatę dywidendy ze środków pochodzących z części kapitału zapasowego Spółki pochodzącej z zysku, o czym Emitent informował
w raporcie bieżącym nr 7/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r. Wniosek dotyczy przeznaczenia kwoty 2.485.032,00 zł na wypłatę dywidendy (1 zł na 1 akcję), przy czym wypłata dywidendy miałaby nastąpić z części kapitału zapasowego Spółki utworzonej z zysku lat ubiegłych. Proponowany dzień dywidendy to 7 lipca 2015 roku, a termin wypłaty dywidendy to 21 lipca 2015 roku. Ostateczna decyzja w sprawie dywidendy zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm