pieniadz.pl

K2 Internet SA
Przyjęcie polityki dywidendowej K2 Internet S.A.

01-04-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-01
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Przyjęcie polityki dywidendowej K2 Internet S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd "K2 Internet" S.A. ("Spółka") działając zgodnie z art. 56 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. Dz. U. 2013.1382), informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej o następującej treści:
"Polityka dywidendowa Spółki od roku 2016 zakłada coroczną wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki
w wysokości minimum 50% skonsolidowanego zysku netto z działalności operacyjnej za rok poprzedni, przy uwzględnieniu potrzeb inwestycyjnych oraz przy założeniu, że struktura Grupy K2 Internet pozostanie bez zmian."

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm