pieniadz.pl

K2 Internet SA
Wpisanie zmian Statutu K2 Internet SA do rejestru przedsiębiorców KRS

29-09-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2014
Data sporządzenia: 2014-09-29
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Wpisanie zmian Statutu K2 Internet SA do rejestru przedsiębiorców KRS
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki K2 Internet S.A. ("Spółka") podaje do wiadomości, iż Spółka powzięła w dniu dzisiejszym informację, że 26 września 2014 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd Rejestrowy"), dokonał wpisu zmian Statutu Spółki, uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 czerwca 2014 r. w uchwale nr 18.

Tekst jednolity Statutu Spółki w załączeniu.

Poniżej zmienione postanowienia Statutu zarejestrowane przez Sąd Rejonowy:

Poprzednie brzmienie § 11 ust. 2 Statutu Spółki:
"Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym."

Obecne brzmienie § 11 ust. 2 Statutu Spółki:
"Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu, jeśli uchwała w przedmiocie zmiany powzięta zostanie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego."
Podstawa prawna:
§ 100 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z 2009 r. poz. 259)

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm