pieniadz.pl

K2 Internet SA
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „K2 Internet” S.A. o wypłacie dywidendy

16-06-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-16
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "K2 Internet" S.A. o wypłacie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "K2 Internet" S.A. ("Spółka") działając zgodnie z art. 56 ust.1 pkt 2) lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. Dz. U. 2013.1382) w związku z § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. 2014 .133) informuje, że w dniu dzisiejszym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę Nr 10, na podstawie której dokonano przeniesienia kwoty 2.485.032,00 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1 zł (jeden złoty). Dzień dywidendy ustalono na 7 lipca 2015 roku a dzień wypłaty dywidendy na 21 lipca 2015 roku. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 2.485.032.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm