pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: VOTUM (VOT)

Pełna nazwa VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. WYŚCIGOWA 56I 53-012 WROCŁAW
Telefon (71) 334-38-00
Prezes Bartłomiej Krupa
Fax (71) 334-38-03
WWW www.votum-sa.pl
E-mail biuro@votum-sa.pl
ISIN PLVOTUM00016

Komunikaty spółki: VOTUM (VOT)

2016-10-14 17:26 Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych Emitenta
2016-09-28 14:07 Powołanie prokurenta Spółki
2016-09-12 15:16 Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
2016-09-09 16:06 Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
2016-09-08 13:54 Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
2016-09-08 13:53 Korekta raportu bieżącego nr 49/2016 z dnia 7 września 2016 roku.
2016-09-07 15:04 Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
2016-09-06 15:09 Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
2016-09-02 15:01 Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
2016-08-31 18:13 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-07-11 13:18 Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
2016-06-29 13:55 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2016
2016-06-20 17:57 Prognoza wyników grupy kapitałowej VOTUM na rok 2016
2016-06-14 15:38 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2016
2016-06-14 15:38 Powołanie Rady Nadzorczej V kadencji
2016-06-14 15:36 Dywidenda z zysku za rok 2015
2016-06-14 15:36 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2016 r.
2016-06-09 16:13 Powołanie Zarządu Spółki VI kadencji
2016-05-23 12:25 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-05-23 12:18 Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015 z dnia 27 kwietnia 2016
2016-05-23 07:46 Polityka dywidendy na lata 2016-2018
2016-05-18 16:50 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A.
2016-05-18 16:23 Cofnięcie prokury
2016-05-18 15:19 Opinia Rady Nadzorczej odnośnie rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015
2016-05-16 20:25 Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015
2016-05-16 17:53 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-04-29 14:09 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-04-27 17:06 Powołanie Członka Rady Nadzorczej VOTUM S.A.
2016-04-27 07:59 Raport roczny R 2015
2016-04-27 07:57 Skonsolidowany raport roczny RS 2015

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm