pieniadz.pl

Powołanie Zarządu Spółki VI kadencji

09-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-09
Skrócona nazwa emitenta
VOTUM S.A.
Temat
Powołanie Zarządu Spółki VI kadencji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd VOTUM S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu 9 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza VOTUM S.A. podjęła uchwałę w przedmiocie ustalenia liczebności Zarządu Spółki VI kadencji, zgodnie z którą Zarząd Spółki VI kadencji składał się będzie z 4 członków.

Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała Zarząd Spółki VI kadencji w składzie:
1. Dariusz Czyż – Prezes Zarządu
2. Bartłomiej Krupa – Wiceprezes Zarządu
3. Elżbieta Kupiec – Członek Zarządu
4. Mirosław Greber – Członek Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.
Skład Zarządu VI Kadencji stanowi kontynuację Zarządu V Kadencji.

Informacje o powołanych Członkach Zarządu:
Dariusz Czyż posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1993-1996 odbył aplikację radcowską w Wałbrzychu.
Od roku 2001 Dariusz Czyż prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawna Radcy Prawnego Dariusz Czyż – specjalizuje się w prawie podatkowym i gospodarczym. W latach 2006-2009 Dariusz Czyż był komplementariuszem w podmiocie powiązanym z Emitentem – Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k.. W latach 2006-2008 był akcjonariuszem Emitenta – posiadał 15% udziale w kapitale zakładowym Emitenta.
Dariusz Czyż pełni ponadto funkcję Prezesa Zarządu VOTUM S.A. nieprzerwanie od 2005 roku.
Dariusz Czyż nie wykonuje czynności konkurencyjnych wobec Emitenta.
Dariusz Czyż nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Bartłomiej Krupa posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem kierunku prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2005 r. rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Związany ze spółką od 2007 roku, zajmuje obecnie stanowisko Dyrektora Departamentu Prawnego.
Od dnia 13.05.2010 Bartłomiej Krupa jest Prezesem Zarządu Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych z siedzibą we Wrocławiu. Izba nie prowadzi działalności gospodarczej. Izba zrzesza przedsiębiorców z branży, w której działa Emitent.
Bartłomiej Krupa nie prowadzi działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie wykonuje czynności konkurencyjnych wobec Emitenta.
Bartłomiej Krupa nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Elżbieta Kupiec posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu _obecna nazwa uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu_, Wydziału Zarządzania i Informatyki o kierunku: Finanse i Bankowość, Specjalizacja: Bankowość i Ubezpieczenia.
W 2005 roku została dopuszczona do postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na biegłych rewidentów.
Związana ze Spółką od 2006 roku, obecnie na stanowisku Dyrektora Finansowego.
Elżbieta Kupiec nie prowadzi działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie wykonuje czynności konkurencyjnych wobec Emitenta.
Elżbieta Kupiec nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Mirosław Greber posiada wykształcenie wyższe – jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1997 roku zdobył tytuł Radcy Prawnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu, wpisany także na Listę Adwokatów w roku 2012.
Związany ze Spółką od 2009 roku. Do 7 kwietnia bieżącego roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Następnie uchwałą Rady Nadzorczej powołany został w skład Zarządu V kadencji.
Odznaczony w roku 2012 przez Prezydenta Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wkład w rozwój gospodarki.
Mirosław Greber nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.
Mirosław Greber nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm