pieniadz.pl

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A.

18-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-18
Skrócona nazwa emitenta
VOTUM S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd VOTUM S.A. zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się 14 czerwca 2016 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i. Treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad WZ oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Wszystkie sprawozdania, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia zostały wcześniej przekazane do publicznej wiadomości oprócz sprawozdania Rady Nadzorczej, które także zawarte jest w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259 z późn. zm._.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5562 -0,01%  -0,05gr
  • USD dolar 3,7885 -0,17%  -0,65gr
  • GBP funt 5,2655 -0,39%  -2,07gr
  • CHF frank 4,1354 +0,07%  +0,29gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm