pieniadz.pl

Opinia Rady Nadzorczej odnośnie rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015

18-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-18
Skrócona nazwa emitenta
VOTUM S.A.
Temat
Opinia Rady Nadzorczej odnośnie rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd VOTUM S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 18 maja 2016 r. pozytywnie oceniła przedstawioną w uchwale Zarządu z dnia 16 maja 2016 r. rekomendację Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w przedmiocie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2015. Zarząd zaproponował następujący podział zysku:
• kwotę 3.545.614,14 zł _słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset czternaście złotych 14/100_ proponuje przeznaczyć na odpis na kapitał zapasowy;
• kwotę 9.360.000,00 zł _słownie: dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych_ proponuje przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy.

Dywidenda przypadająca na 1 akcję wyniesie 78 groszy z zastrzeżeniem, że kwota 3.840.000 zł _słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści tysięcy złotych_ została już wypłacona w formie zaliczki na podstawie uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 21.09.2015 r. w wysokości 32 grosze na 1 akcję, a do wypłaty pozostała kwota 5.520.000 zł _słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych_ tj. 0,46 zł _słownie: czterdzieści sześć groszy_ za jedną akcję.

Dzień dywidendy – 24 czerwca 2016 r.
Dzień wypłaty I transzy dywidendy w wysokości 50% _tj. 23 grosze na 1 akcję_ – 12 lipca 2016 r.
Dzień wypłaty II transzy dywidendy w wysokości 50% _tj. 23 grosze na 1 akcję_ – 12 października 2016 r.

Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm