pieniadz.pl

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2016

29-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-29
Skrócona nazwa emitenta
VOTUM S.A.
Temat
Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2016
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki VOTUM S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 29 czerwca 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, uchwałę w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania i przeglądu półrocznych i rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2016. Wybranym podmiotem jest spółka PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6 lok. 1B, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 477. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia umowy z wybranym przez siebie biegłym rewidentem.
Przedmiotem umowy będzie:
– przegląd jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego spółki VOTUM S.A. za okres od dnia 01-01-2016 r. do dnia 30-06-2016 r.,
– przegląd skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOTUM za okres od dnia 01-01-2016 r. do dnia 30-06-2016 r.,
– badanie i sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego VOTUM S.A. za rok obrotowy 2016,
– badanie i sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2016.
Powyższa umowa zawarta zostanie na czas wykonania przedmiotu umowy przez PKF Consult Sp. z o.o.
Spółka korzystała wcześniej z usług spółki, PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. _oraz przed połączeniem PKF Audyt Sp. z o.o., PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością_, która przeprowadzała:
– badania sprawozdań finansowych VOTUM S.A. za lata 2008-2015,
– przeglądy półrocznych sprawozdań za lata 2010-2015
– badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej VOTUM za lata 2010-2015
– przeglądy półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej VOTUM za lata 2010-2015
– badania historycznych skonsolidowanych informacji finansowych za lata 2007-2009 zawartych w Prospekcie Emisyjnym,
– prognozy grupy kapitałowej VOTUM na rok 2010.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm