pieniadz.pl

Powołanie Członka Rady Nadzorczej VOTUM S.A.

27-04-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-27
Skrócona nazwa emitenta
VOTUM S.A.
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej VOTUM S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
VOTUM S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu 27 kwietnia 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 385 § 2 KSH, § 13 pkt 4 Statutu Spółki oraz § 2 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Votum S.A., podjęła uchwałę o powołaniu Pana Marka Stokłosy na stanowisko członka Rady Nadzorczej IV kadencji w związku z rezygnacją ze stanowiska członka Rady Nadzorczej przez Pana Mirosława Grebera. Kadencja nowo wybranego członka Rady Nadzorczej upłynie z dniem poprzedzającym dzień obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pan Marek Stokłosa posiada wykształcenie wyższe – jest absolwentem Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu _obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu_ na Wydziale Zarządzania i Informatyki.
Pan Marek Stokłosa w trakcie kariery zawodowej pełnił między innymi następujące funkcje:
• W latach 1997-1999 Zastępca Głównego Księgowego Energomontaż Zachód S.A.
• W latach 1999-2000 Główny Księgowy Howell Investment S.A.
• W latach 2000-2001 Prokurent Howell S.A.
• W latach 2003-2005 Główny Księgowy Metal Service Sp. z o.o.
• Od 2007 Prokurent i Dyrektor Zarządzający Brix Sp. z o.o.
• Od 2009 Prezes Zarządu BGC Group Sp. z o.o.
• Od 2015 Członek Zarządu Reco Polska Produkcja Sp. z o.o.
• Od 2015 Członek Zarządu Reco Polska Sp. z o.o.

Pan Marek Stokłosa nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

Pan Marek Stokłosa nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5562 -0,01%  -0,05gr
  • USD dolar 3,7885 -0,17%  -0,65gr
  • GBP funt 5,2655 -0,39%  -2,07gr
  • CHF frank 4,1354 +0,07%  +0,29gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm