pieniadz.pl

Powołanie Rady Nadzorczej V kadencji

14-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-14
Skrócona nazwa emitenta
VOTUM S.A.
Temat
Powołanie Rady Nadzorczej V kadencji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 22 i art. 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent informuje, że z uwagi na fakt wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej IV kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOTUM S.A. w dniu 14.06.2016 r. dokonało wyboru Rady Nadzorczej V kadencji w następującym składzie:
Andrzej Dadełło – przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Łebek – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jerzy Krawczyk – członek Rady Nadzorczej
Anna Ludwig – członek Rady Nadzorczej
Marek Stokłosa – członek Rady Nadzorczej
Joanna Wilczyńska – członek Rady Nadzorczej

Dane członków Rady Nadzorczej zgodne z informacjami podanymi Spółce przez wskazane osoby:

Andrzej Dadełło
Na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej VOTUM S.A. powoływany jest nieprzerwanie od 2005 roku. Posiada wykształcenie wyższe – jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Informatyki na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu _obecna nazwa uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu_ oraz Historii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1995 posiada licencję maklera papierów wartościowych.
Jest znaczącym akcjonariuszem VOTUM S.A. oraz założycielem i głównym akcjonariuszem DSA Financial Group SA. Pełni także funkcję Przewodniczącego Rad Nadzorczych spółek z grupy kapitałowej DSA Financial Group SA

Andrzej Łebek
Stanowisko Członka Rady Nadzorczej VOTUM S.A. obejmuje od 2009 roku Posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1977-1979 odbył aplikację sądową, natomiast w latach 1980-1983 aplikację adwokacką.
Od roku 1983 prowadzi działalność jako adwokat – początkowo w Zespole Adwokackim w Wałbrzychu, obecnie w prywatnej Kancelarii Adwokackiej
Od roku 2006 jest komplementariuszem Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k.
Jest założycielem i członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Szkolnej w Wałbrzychu

Jerzy Krawczyk
Na stanowisko Członka Rady Nadzorczej VOTUM S.A. powołany w roku 2006. Posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, podyplomowych studiów "Zarządzanie Finansami" na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu _obecna nazwa uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu_ oraz studiów podyplomowych z zakresu podatków w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W roku 1999 otrzymał tytuł MBA _kierunek: zarządzanie strategiczne_ nadany przez Polish Open University i Thames Valley University.

Anna Ludwig
Na stanowisko Członka Rady Nadzorczej VOTUM S.A. została powołana w roku 2012. Posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentką Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończyła szereg szkoleń w dziedzinie psychologii biznesu, zarządzania, księgowości i finansów.
W 1999 roku współzałożycielka firmy DSA Financial Group SA, w której na początku pełniła funkcję kontrolera finansowego a od 2006 r. Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego
W latach 2004 – 2010 zatrudniona na stanowisku Prezesa, następnie Wiceprezesa Zarządu CTE S.A.
Od 2011r. została Wiceprezesem Zarządu DSA Investment S.A.
Była również członkiem kilku rad nadzorczych w spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej DSA.

Marek Stokłosa
Powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej VOTUM S.A. w kwietniu bieżącego roku. Posiada wykształcenie wyższe – jest absolwentem Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu _obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu_ na Wydziale Zarządzania i Informatyki.
Pan Marek Stokłosa w trakcie kariery zawodowej pełnił między innymi następujące funkcje:
• Od 2007 Prokurent i Dyrektor Zarządzający Brix Sp. z o.o.
• Od 2009 Prezes Zarządu BGC Group Sp. z o.o.
• Od 2015 Członek Zarządu Reco Polska Produkcja Sp. z o.o.
• Od 2015 Członek Zarządu Reco Polska Sp. z o.o.

Joanna Wilczyńska
Absolwentka Zarządzenia i Marketingu oraz Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta do roku 2012.
Od roku 2002 związana z Grupą Kapitałową DSA.
Obecnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w następujących spółkach kapitałowych:
– DSA Financial Group S.A.
– Cheeron Sp. z o. o. _Przewodnicząca Rady Nadzorczej_


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm