pieniadz.pl

Dywidenda z zysku za rok 2015

14-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-14
Skrócona nazwa emitenta
VOTUM S.A.
Temat
Dywidenda z zysku za rok 2015
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd VOTUM S.A. _“Spółka"_ informuje, że w dniu 14 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOTUM S.A. podjęło Uchwałę nr 8 w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2015, zgodnie z którą Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOTUM S.A. postanowiło przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie netto 12 905 614,14 zł _dwanaście milionów dziewięćset pięć tysięcy sześćset czternaście złotych czternaście groszy_ wypracowany w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w następujący sposób:

a_ kwotę 3.545.614,14zł _słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset czternaście złotych czternaście groszy_ proponuje przeznaczyć na odpis na kapitał zapasowy;
b_ kwotę 9.360.000,00 zł _słownie: dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych_, tj. kwotę 0,78 zł _słownie: siedemdziesiąt osiem groszy_ na jedną akcję, proponuje przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy z zastrzeżeniem, że kwota 3.840.000 zł _ słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści tysięcy zł _ została już wypłacona w formie zaliczki na podstawie uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z 21.09.2015r. w wysokości 0,32 gr _słownie: trzydzieści dwa grosze_ na jedną akcję, a do wypłaty pozostała kwota 5.520.000 zł _słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych_ tj. 0,46 zł _słownie: czterdzieści sześć groszy_ za jedną akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala jako dzień dywidendy 24.06.2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że dywidenda w pierwszej transzy w wysokości 50% _tj. 23 grosze na 1 akcję_ zostanie wypłacona w dniu 12.07.2016r., a w drugiej transzy w wysokości 50% _tj. 23 grosze na 1 akcję_ w dniu 12.10.2016r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm