pieniadz.pl

Polityka dywidendy na lata 2016-2018

23-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-23
Skrócona nazwa emitenta
VOTUM S.A.
Temat
Polityka dywidendy na lata 2016-2018
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd VOTUM S.A. _"Spółka", "Emitent"_ infomuje, że w dniu 23 maja 2016 roku podjął uchwałę dotyczącą stosowania polityki wypłaty dywidendy za lata 2016-2018. Zarząd VOTUM S.A. we Wrocławiu postanowił przyjąć do stosowania politykę wypłaty dywidendy, przewidującą podział zysku z uwzględnieniem rozwoju działalności Spółki i zapewnieniem odpowiedniego poziomu płynności finansowej.

Zarząd Spółki będzie rekomendował wypłatę zysku netto do akcjonariuszy w formie dywidendy lub nabycia akcji własnych w wyniku oferty skierowanej do wszystkich akcjonariuszy _buy-back_ w następujący sposób:
a_ jeżeli VOTUM S.A. osiągnie zysk netto w wysokości nieprzekraczającej kwoty 9 mln zł. _słownie: dziewięć milionów złotych_ wartość środków przeznaczonych na wypłatę dywidendy lub buy-back wyniesie 100% _słownie: sto procent_ zysku netto VOTUM S.A.;
b_ jeżeli VOTUM S.A. osiągnie zysk netto powyżej kwoty 9 mln zł. _słownie: dziewięć milionów złotych_ wartość środków przeznaczonych na wypłatę dywidendy lub buy-back wyniesie 9 mln zł. _słownie: dziewięć milionów złotych_ oraz 50% _słownie: pięćdziesiąt procent_ kwoty nadwyżki ponad kwotę 9 mln zł. _słownie: dziewięć milionów złotych_ zysku netto VOTUM S.A.;
c_ rekomendowana wartość środków przeznaczonych na dywidendę lub nabycie własnych akcji nie może być wyższa od zysku netto Grupy Kapitałowej VOTUM przyporządkowanej podmiotowi dominującemu;
d_ metoda obliczeniowa ostatecznej wartości dywidendy przeznaczonej do wypłaty będzie polegała na przeliczeniu dywidendy na kwotę przypadającą na 1 akcję i zaokrągleniu wyniku w dół do pełnych groszy;
e_ metoda obliczeniowa ostatecznej wartości środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych w wyniku oferty skierowanej do wszystkich akcjonariuszy _buy-back_ będzie analogiczna do metody obliczenia wartości środków przeznaczonych na dywidendę;
f_ polityka wypłaty dywidendy będzie dotyczyć zysków netto wypracowanych odpowiednio w 2016, 2017 i 2018 roku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm