pieniadz.pl

Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych Emitenta

14-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-14
Skrócona nazwa emitenta
VOTUM S.A.
Temat
Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent"_ informuje, że otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza posiadającego bezpośrednio i pośrednio 53,42% akcji Emitenta o wstępnym, niewiążącym zainteresowaniu nabyciem jego pakietu przez potencjalnego inwestora. Mając na uwadze dalszy rozwój działalności Emitenta i jego grupy kapitałowej Zarząd podjął w dniu 14 października 2016 r. uchwałę o przystąpieniu przez Emitenta do przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej.
Na obecnym etapie przeprowadzania przeglądu przez Zarząd rozważane będą różne opcje strategiczne, w tym poszukiwanie dla Emitenta inwestora strategicznego, branżowego lub finansowego, zawarcie aliansu strategicznego lub dokonanie transakcji o innej strukturze, jak również brak jakichkolwiek działań Emitenta zmierzających do pozyskania inwestora, zawarcia aliansu lub dokonania innej transakcji.
W ramach przeglądu opcji strategicznych Emitent planuje udzielić wybranym inwestorom zgody na przeprowadzenie due diligence Emitenta i jego grupy kapitałowej.
Żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej przez Zarząd nie zostały dotychczas podjęte i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Emitent będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm