pieniadz.pl

Powołanie prokurenta Spółki

28-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-28
Skrócona nazwa emitenta
VOTUM S.A.
Temat
Powołanie prokurenta Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Votum S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu 28 września 2016 r. podjął uchwałę o udzieleniu prokury łącznej Panu Dariuszowi Kasprowiczowi. Prokura może być wykonywana przez składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki oraz podpisywanie umów w imieniu Spółki, w przypadku ustanowienia zarządu jednoosobowego – przy współdziałaniu łącznie z drugim prokurentem, w przypadku ustanowienia zarządu wieloosobowego – przy współdziałaniu łącznie z członkiem zarządu.

Pan Dariusz Kasprowicz jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego wydziału Ekonomiki Produkcji oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu _obecnie Uniwersytet Ekonomiczny_ na Wydziale Nauk Ekonomicznych.
Doświadczenia zawodowe zdobył pracując między innymi na rzecz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" na stanowisku Kierownika działu analiz finansowych, Kierownika działu promocji i marketingu, Dyrektora d/s marketingu _1997-2008_, Wiceprezesa Zarządu d/s marketingu i finansów _2008-2011_. Nastęnie zajmował stanowisko Prezesa Zarządu komplementariusza w Impel Monitoring Sp. z o.o. S.K. _2013-2014_ oraz Dyrektora Biura Wsparcia Sprzedaży w Impel Security Polska Sp. z o.o. _2014-2016_ pełniąc jednocześnie funkcję prokurenta w spółkach:
- Impel Security Polska Sp. z o.o.
- Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. s.k.
- Impel Monitoring Sp. z o.o. s.k.
- Impel Cash Solution Sp. z o.o.
- Security Partner Sp. z o.o. s.k.

Pan Dariusz Kasprowicz zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Dariusz Kasprowicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm