pieniadz.pl

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015

16-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-16
Skrócona nazwa emitenta
VOTUM S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2014 z dnia 4 czerwca 2014 roku, w którym Zarząd VOTUM S.A. _"Spółka", "Emitent"_ określił politykę wypłat dywidendy z zysku za lata 2014-2015, informujemy o podjęciu przez Zarząd w dniu dzisiejszym uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Nadzorczej propozycji podziału i przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015.

Zarząd zaproponował następujący podział zysku:
• kwotę 3.545.614,14 zł _słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset czternaście złotych 14/100_ proponuje przeznaczyć na odpis na kapitał zapasowy;
• kwotę 9.360.000,00 zł _słownie: dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych_ proponuje przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy.
Dywidenda przypadająca na 1 akcję wyniesie 78 groszy z zastrzeżeniem, że kwota 3.840.000 zł _słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści tysięcy złotych_ została już wypłacona w formie zaliczki na podstawie uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 21.09.2015 r. w wysokości 32 grosze na 1 akcję, a do wypłaty pozostała kwota 5.520.000 zł _słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych_ tj. 0,46 zł _słownie: czterdzieści sześć groszy_ za jedną akcję.
Dzień dywidendy – 24 czerwca 2016 r.
Dzień wypłaty I transzy dywidendy w wysokości 50% _tj. 23 grosze na 1 akcję_ – 12 lipca 2016 r.
Dzień wypłaty II transzy dywidendy w wysokości 50% _tj. 23 grosze na 1 akcję_ – 12 października 2016 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że w myśl art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych powyższa rekomendacja zostanie przedłożona Radzie Nadzorczej Spółki celem jej oceny. Ostateczna decyzja w zakresie wypłaty dywidendy i stosownych terminów zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5562 -0,01%  -0,05gr
  • USD dolar 3,7885 -0,17%  -0,65gr
  • GBP funt 5,2655 -0,39%  -2,07gr
  • CHF frank 4,1354 +0,07%  +0,29gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm