pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: VOTUM (VOT)

Pełna nazwa VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. WYŚCIGOWA 56I 53-012 WROCŁAW
Telefon (71) 334-38-00
Prezes Bartłomiej Krupa
Fax (71) 334-38-03
WWW www.votum-sa.pl
E-mail biuro@votum-sa.pl
ISIN PLVOTUM00016

Komunikaty spółki: VOTUM (VOT)

2016-04-07 22:25 Warunkowe powołanie Członka Zarządu VOTUM S.A.
2016-03-24 06:51 Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny
2016-03-24 06:51 Zawarcie umowy o kredyt obrotowy
2016-03-24 06:51 Zawarcie umowy nabycia nieruchomości
2016-03-22 13:10 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 marca 2016
2016-03-22 13:08 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
2016-03-17 11:49 Cofnięcie prokury
2016-03-08 09:14 Powołanie prokurenta Spółki
2016-03-04 12:55 Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości
2016-02-29 18:39 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2015
2016-02-23 16:04 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A.
2016-02-19 15:10 Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości
2016-02-05 15:15 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-02-05 15:13 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-02-05 15:08 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-02-04 12:38 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-02-04 12:34 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-02-01 13:03 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-02-01 13:02 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-02-01 11:32 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-01-29 14:49 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-01-29 13:37 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomosci w 2015 roku
2016-01-29 13:31 Powołanie prokurentów Spółki
2016-01-28 16:01 Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą na nabycie nieruchomości
2016-01-26 17:03 Przedłożenie Radzie Nadzorczej wniosku o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości
2016-01-26 09:46 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-01-21 10:44 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-01-12 11:49 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2016
2016-01-08 14:48 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-01-04 14:47 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm