pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: VOTUM (VOT)

Pełna nazwa VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. WYŚCIGOWA 56I 53-012 WROCŁAW
Telefon (71) 334-38-00
Prezes Bartłomiej Krupa
Fax (71) 334-38-03
WWW www.votum-sa.pl
E-mail biuro@votum-sa.pl
ISIN PLVOTUM00016

Komunikaty spółki: VOTUM (VOT)

2016-01-04 14:46 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-12-28 13:03 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-12-22 14:51 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-12-22 14:50 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-12-18 16:10 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-12-18 16:04 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-12-07 15:30 Informacja uzyskana w trybie Art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-12-01 10:39 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-11-30 15:32 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-11-16 08:17 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-09-21 18:10 Podjęcie uchwały w przedmiocie wypłaty zaliczki na dywidendę
2015-09-18 17:56 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-09-18 17:55 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-09-08 15:26 Rejestracja zmian statutu spółki VOTUM S.A.
2015-09-04 15:27 Zarejestrowanie oddziału na Węgrzech przez spółkę zależną VOTUM Centrum Odškodnění, a.s.
2015-09-03 18:19 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2015
2015-09-03 18:08 Zamiar wypłaty zaliczki na poczet dywidendy z zysku za rok 2015
2015-08-28 07:35 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
2015-07-10 14:35 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-07-03 14:32 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2015
2015-06-09 15:26 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 czerwca 2015
2015-06-09 15:25 Dywidenda z zysku za rok 2014
2015-06-09 15:24 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 czerwca 2015 r.
2015-06-08 15:13 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-06-05 07:44 Prognoza wyników grupy kapitałowej VOTUM na rok 2015
2015-05-28 15:09 Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
2015-05-28 15:06 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomosci w 2014 roku
2015-05-15 17:57 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
2015-05-13 15:22 Powołanie Członka Zarządu na funkcję Wiceprezesa Zarządu
2015-05-13 14:35 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm