pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: TRANSPOL (TRN)

Pełna nazwa TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ROKICKA 16 83-110 TCZEW
Telefon (58) 533 90 11; 533 90 15
Prezes Dariusz Stanisław Cegielski
Fax (058) 533-90-10
WWW www.transpolonia.pl
E-mail info@transpolonia.pl
ISIN PLTRNSP00013

Komunikaty spółki: TRANSPOL (TRN)

2015-06-25 09:04 Wybór biegłego rewidenta
2015-06-19 21:38 Informacja o przychodach osiągniętych w maju 2015 roku
2015-05-20 20:36 Informacja o przychodach osiągniętych w kwietniu 2015 roku
2015-05-15 17:43 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
2015-05-14 08:52 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 maja 2015 roku.
2015-05-11 16:09 Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 11 maja 2015 r.
2015-05-06 08:45 Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 11.05.2015r. zgłoszony przez akcjonariusza - Euro Investor Sp. z o.o.
2015-04-27 14:43 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie dywidendy
2015-04-20 17:48 Informacja o przychodach osiągniętych w marcu 2015 roku
2015-04-10 10:26 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRANS POLONIA S.A. wraz z projektami uchwał
2015-03-20 16:35 Informacja o przychodach osiągniętych w lutym 2015 roku
2015-03-20 07:24 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
2015-03-20 07:21 Skonsolidowany raport roczny RS 2014
2015-03-20 07:19 Raport roczny R 2014
2015-02-20 17:34 Informacja o przychodach osiągniętych w styczniu 2015 roku
2015-01-20 17:33 Informacja o przychodach osiągniętych w grudniu 2014 roku
2015-01-19 09:44 Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-01-07 09:08 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2014-12-19 15:34 Informacja o przychodach osiągniętych w listopadzie 2014 roku
2014-12-15 17:33 Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Trans Polonia S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną.
2014-12-15 17:31 Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji
2014-11-20 16:00 Informacja o przychodach osiągniętych w październiku 2014 roku
2014-11-14 06:53 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
2014-10-20 16:43 Informacja o przychodach osiągniętych we wrześniu 2014 roku
2014-10-14 16:52 Zawarcie umów leasingu
2014-10-13 11:28 Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Trans Polonia S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną
2014-10-09 15:40 Przekroczenie 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
2014-10-09 15:37 Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Trans Polonia S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną.
2014-10-07 08:59 Zwiększenie stanu posiadania znacznego pakietu akcji
2014-10-07 08:51 Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Trans Polonia S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm