pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: TRANSPOL (TRN)

Pełna nazwa TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ROKICKA 16 83-110 TCZEW
Telefon (58) 533 90 11; 533 90 15
Prezes Dariusz Stanisław Cegielski
Fax (058) 533-90-10
WWW www.transpolonia.pl
E-mail info@transpolonia.pl
ISIN PLTRNSP00013

Komunikaty spółki: TRANSPOL (TRN)

2010-12-01 14:03 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego TRANS POLONIA S.A. w drodze emisji akcji serii D
2010-11-24 08:33 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C i D oraz PDA serii D do obrotu na rynku regulowanym GPW
2010-11-24 08:28 Rejestracja w KDPW praw do akcji serii D oraz akcji serii B
2010-11-23 19:09 Informacja Trans Polonia S.A. dotycząca zakończenia subskrypcji Akcji serii D
2010-11-15 20:48 Przydział akcji serii D – dojście emisji do skutku
2010-10-26 17:25 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D
2010-05-24 16:30 Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji
2010-05-24 16:13 Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Trans Polonia S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną
2010-04-29 21:12 Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Trans Polonia S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną
2010-04-29 20:58 Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji
2010-04-23 14:48 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 kwietnia 2010 roku
2010-04-15 14:29 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
2010-04-09 16:10 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
2010-03-24 17:38 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRANS POLONIA S.A.
2010-02-09 14:18 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 luty 2010 roku
2010-01-11 20:40 Korekta ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRANS POLONIA S.A.
2010-01-11 09:46 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRANS POLONIA S.A.
2009-11-17 17:07 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
2009-11-04 13:20 Zawiadomienie od osób zobowiązanych
2009-11-03 18:45 Zawiadomienia o zmianie posiadanych pakietów akcji
2009-05-29 15:28 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 maja 2009 roku.
2009-02-14 10:24 Zarejestrowanie przez Sąd zmian w kapitale Spółki
2008-11-20 08:27 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
2008-09-30 17:13 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
2008-09-16 11:48 UZYSKANIE DOSTĘPU DO ESPI

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm