pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: TRANSPOL (TRN)

Pełna nazwa TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ROKICKA 16 83-110 TCZEW
Telefon (58) 533 90 11; 533 90 15
Prezes Dariusz Stanisław Cegielski
Fax (058) 533-90-10
WWW www.transpolonia.pl
E-mail info@transpolonia.pl
ISIN PLTRNSP00013

Komunikaty spółki: TRANSPOL (TRN)

2016-01-22 15:23 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
2016-01-22 14:45 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po wznowieniu obrad w dniu 22 stycznia 2016 r.
2016-01-20 13:38 Informacja o przychodach osiągniętych w grudniu 2015 roku
2016-01-14 17:05 Zawarcie znaczącej umowy inwestycyjnej
2016-01-13 18:38 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej prowadzenia negocjacji z Bankiem
2016-01-13 18:34 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej prowadzenia negocjacji
2016-01-11 12:34 Zawarcie umów leasingu
2016-01-05 19:48 Spełnienie się warunku zawartego w znaczącej umowie
2016-01-05 13:15 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
2016-01-05 11:34 Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A oraz treść podjętych uchwał
2015-12-21 17:23 Wybór biegłego rewidenta
2015-12-18 16:52 Informacja o przychodach osiągniętych w listopadzie 2015 roku
2015-12-18 12:47 Znacząca umowa handlowa
2015-12-10 22:50 Zawarcie znaczącej umowy z Lotos Asfalt Sp. z o.o.
2015-12-10 13:21 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 05.01.2016r. wraz z projektami uchwał
2015-12-10 13:19 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej prowadzenia negocjacji
2015-12-04 18:48 Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Trans Polonia S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną.
2015-11-30 13:11 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 listopada 2015 roku
2015-11-30 12:56 Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 30 listopada 2015 r.
2015-11-20 16:37 Informacja o przychodach osiągniętych w październiku 2015 roku
2015-11-16 17:43 Warunkowa umowa zobowiązująca do nabycia 100% akcji spółki Orlen Transport S.A.
2015-11-16 17:40 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej prowadzenia negocjacji wraz z informacją o zawarciu umowy
2015-11-13 18:06 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-10-30 11:57 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRANS POLONIA S.A. wraz z projektami uchwał
2015-10-20 17:24 Informacja o przychodach osiągniętych we wrześniu 2015 roku
2015-09-18 14:01 Informacja o przychodach osiągniętych w sierpniu 2015 roku
2015-08-31 06:47 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
2015-08-20 16:22 Informacja o przychodach osiągniętych w lipcu 2015 roku
2015-07-31 16:02 Aneks do umowy o linię kredytową
2015-07-20 19:13 Informacja o przychodach osiągniętych w czerwcu 2015 roku

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm