pieniadz.pl

Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Trans Polonia S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

13-10-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-13
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Trans Polonia S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, iż w dniu 13 października 2014 r. otrzymał od Dariusza Cegielskiego – Prezesa Zarządu Trans Polonia S.A. zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi o transakcji, której przedmiotem były akcje Trans Polonia SA. Spółka prawa cypryjskiego Vataro Holdings Ltd. z siedzibą w Limassol nabyła w transakcji sesyjnej zwykłej na rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie:
- w dniu 6 października 2014r. 1.838 sztuk akcji po cenie 5,90 zł za sztukę;
- w dniu 7 października 2014r. 8.792 sztuk akcji po cenie 5,90 zł za sztukę.
Spółka Vataro Holdings S.A. jest podmiotem powiązanym z Dariuszem Cegielskim w rozumieniu art. 160 ust 2 pkt 4 lit b Ustawy o obrocie (Vataro Holdings Ltd jest podmiotem bezpośrednio kontrolowanym przez Dariusza Cegielskiego, który posiada w tej spółce 100% udziału w kapitale zakładowym).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm