pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: TRANSPOL (TRN)

Pełna nazwa TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ROKICKA 16 83-110 TCZEW
Telefon (58) 533 90 11; 533 90 15
Prezes Dariusz Stanisław Cegielski
Fax (058) 533-90-10
WWW www.transpolonia.pl
E-mail info@transpolonia.pl
ISIN PLTRNSP00013

Komunikaty spółki: TRANSPOL (TRN)

2016-10-20 16:01 Informacja o przychodach osiągniętych we wrześniu 2016 roku
2016-09-20 15:48 Informacja o przychodach osiągniętych w sierpniu 2016 roku
2016-09-14 12:55 Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR
2016-09-07 20:47 Ustanowienie zastawu rejestrowego na kluczowych aktywach spółki zależnej
2016-08-31 07:06 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-20 11:10 Informacja o przychodach osiągniętych w lipcu 2016 roku
2016-08-12 14:35 Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej
2016-08-11 15:01 Zakończenie negocjacji dot. nabycia udziałów w spółce Petrotrans s.r.o.
2016-07-22 13:52 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
2016-07-22 13:28 Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej
2016-07-22 13:21 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po wznowieniu obrad w dniu 22 lipca 2016 r.
2016-07-20 20:01 Informacja o przychodach osiągniętych w czerwcu 2016 roku
2016-07-13 16:42 Aktualizacja wpisu kapitału zakładowego Emitenta w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego
2016-06-24 17:36 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2016-06-23 19:06 Treść podjętych uchwał oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A
2016-06-20 20:24 Informacja o przychodach osiągniętych w maju 2016 roku
2016-06-20 09:55 Kandydatura na członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza
2016-06-10 13:39 Informacja o zmianie stanu posiadania znacznego pakietu akcji
2016-06-07 18:10 Ustalenie tekstu jednolitego statutu spółki Trans Polonia S.A.
2016-06-07 17:39 Zmiana struktury kapitału zakładowego Emitenta w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
2016-05-25 16:38 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23.06.2016r. wraz z projektami uchwał
2016-05-24 16:52 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2016-05-20 19:59 Informacja o przychodach osiągniętych w kwietniu 2016 roku
2016-05-18 11:41 Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości
2016-05-16 17:38 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-10 19:59 Udzielenie pożyczki wewnątrzgrupowej
2016-05-10 09:02 Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości
2016-05-06 15:41 Wybór biegłego rewidenta
2016-04-20 16:29 Informacja o przychodach osiągniętych w marcu 2016 roku
2016-04-14 12:36 Ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na aktywach o znacznej wartości

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm