pieniadz.pl

Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Trans Polonia S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną.

15-12-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-15
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Trans Polonia S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, iż w dniu 15 grudnia 2014 r. otrzymał od Dariusza Cegielskiego – Prezesa Zarządu Trans Polonia S.A. zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi o transakcji, której przedmiotem były akcje Trans Polonia S.A.

Spółka prawa cypryjskiego Vataro Holdings Ltd. z siedzibą w Limassol zbyła, na mocy 2 umów cywilnoprawnych kupna-sprzedaży zawartych w dniu 12 grudnia 2014r. w Warszawie, 2.500.000 sztuk akcji imiennych oraz 668.114 sztuk akcji na okaziciela, to jest łącznie 3.168.114 akcji spółki Trans Polonia S.A na rzecz spółki Euro Investor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie po cenie 7,60 zł za sztukę.

Zarówno spółka Vataro Holdings S.A. (zbywca) jaki i Euro Investor Sp. z o.o. (nabywca) są podmiotami powiązanym z Dariuszem Cegielskim w rozumieniu art. 160 ust 2 pkt 4 lit b Ustawy o obrocie to jest podmiotami bezpośrednio kontrolowanymi przez Dariusza Cegielskiego, który posiada w tych Spółkach 100% udziału w kapitale zakładowym.

Ponadto Vataro Holdings Ltd. z siedzibą w Limassol nabyła w transakcji sesyjnej zwykłej na rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie:
- w dniu 27 listopada 2014r. 4.000 sztuk akcji po cenie 5,00 zł za sztukę;
- w dniu 28 listopada 2014r. 200 sztuk akcji po cenie 5,00 zł za sztukę.
- w dniu 4 grudnia 2014r. 58 sztuk akcji po cenie 4,90 zł za sztukę.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm