pieniadz.pl

Zwiększenie stanu posiadania znacznego pakietu akcji

07-10-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-07
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Zwiększenie stanu posiadania znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Trans Polonia S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 7 października 2014 r. otrzymał od Vataro Holdings Ltd zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych następującej treści:

"Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Vataro Holdings Ltd z siedzibą na Cyprze (dalej: "Vataro") zawiadamia niniejszym, że w dniu 1 października 2014 r. w wyniku nabycia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie akcji spółki Trans Polonia S.A. (dalej: "Spółka") zwiększył posiadany udział o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Przed nabyciem w/w. akcji Vataro posiadał:
- 2.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, które stanowią 39,18% kapitału zakładowego i dają 5.000.000 głosów, co stanowi 56,31% ogólnej liczby głosów,
- 491.226 akcji, które stanowią 7,70% kapitału zakładowego i dają 491.226 głosów, co stanowi 5,53% ogólnej liczby głosów;
tj. łącznie 2.991.226 akcji, co stanowi 46,88% kapitału zakładowego i daje 5.491.226 głosów, co stanowi 61,84% ogólnej liczby głosów.

Aktualnie Vataro posiada:
- 2.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, które stanowią 39,18% kapitału zakładowego i dają 5.000.000 głosów, co stanowi 56,31% ogólnej liczby głosów,
- 653.226 akcji, które stanowią 10,24% kapitału zakładowego i dają 653.226 głosów, co stanowi 7,36% ogólnej liczby głosów;
tj. łącznie 3.153.226 akcji, co stanowi 49,42% kapitału zakładowego i daje 5.653.226 głosów, co stanowi 63,66% ogólnej liczby głosów.

Vataro jest podmiotem zależnym od Dariusza Stanisława Cegielskiego."

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm