pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: TRANSPOL (TRN)

Pełna nazwa TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ROKICKA 16 83-110 TCZEW
Telefon (58) 533 90 11; 533 90 15
Prezes Dariusz Stanisław Cegielski
Fax (058) 533-90-10
WWW www.transpolonia.pl
E-mail info@transpolonia.pl
ISIN PLTRNSP00013

Komunikaty spółki: TRANSPOL (TRN)

2016-04-11 17:54 Ustalenie tekstu jednolitego statutu spółki Trans Polonia S.A.
2016-04-11 15:30 Korekta informacji o zwiększeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji przez Syntaxis II Luxembourg Capital S.a r.l.
2016-04-11 10:03 Informacja o zwiększeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji
2016-04-09 09:46 Informacja o zwiększeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji przez Syntaxis II Luxembourg Capital S.a r.l.
2016-04-08 15:24 Nabycie obligacji wyemitowanych przez Trans Polonia S.A.
2016-04-06 16:46 Emisja obligacji wewnątrzgrupowych
2016-04-06 10:49 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego TRANS POLONIA S.A. w drodze emisji akcji serii G oraz warunkowego podwyższenia kapitału
2016-04-01 14:41 Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości
2016-03-31 16:16 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
2016-03-31 14:48 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2016 r
2016-03-18 18:04 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-18 18:01 Raport roczny R 2015
2016-03-18 17:08 Korekta numeracji raportu bieżącego numer 26/2015 z dnia 18 marca 2016 roku
2016-03-18 16:17 Informacja o przychodach osiągniętych w lutym 2016 roku
2016-03-18 13:09 Przedterminowa spłata kredytu inwestycyjnego
2016-03-10 12:53 Aneks do umowy o linię kredytową - spłata kredytu
2016-03-04 17:43 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31.03.2016r. wraz z projektami uchwał
2016-02-29 19:03 Zawarcie umowy nabycia 100% akcji spółki Orlen Transport S.A.
2016-02-28 19:52 Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Trans Polonia S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną
2016-02-26 15:11 Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Trans Polonia S.A. przesłane przez osoby zobowiązane
2016-02-23 13:42 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
2016-02-23 13:34 Zmiany w Radzie Nadzorczej Trans Polonia S.A.
2016-02-23 13:19 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 luty 2016 r.
2016-02-22 21:51 Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej akcji serii G
2016-02-19 18:17 Informacja o przychodach osiągniętych w styczniu 2016 roku
2016-02-16 21:59 Ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na aktywach o znacznej wartości
2016-02-15 23:02 Zawarcie znaczącej umowy pożyczek Mezzanine
2016-02-15 16:47 Korekta - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
2016-02-11 22:35 Zawarcie znaczącej umowy kredytowej
2016-01-28 18:20 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23.02.2016r. wraz z projektami uchwał

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm