pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: TRANSPOL (TRN)

Pełna nazwa TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ROKICKA 16 83-110 TCZEW
Telefon (58) 533 90 11; 533 90 15
Prezes Dariusz Stanisław Cegielski
Fax (058) 533-90-10
WWW www.transpolonia.pl
E-mail info@transpolonia.pl
ISIN PLTRNSP00013

Komunikaty spółki: TRANSPOL (TRN)

2014-09-19 16:42 Informacja o przychodach osiągniętych w sierpniu 2014 roku
2014-09-11 17:51 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej prowadzenie negocjacji i okoliczności związanych z negocjacjami wraz z informacją o braku zawarcia umowy
2014-08-29 06:43 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014
2014-08-20 18:25 Informacja o przychodach osiągniętych w lipcu 2014 roku
2014-08-07 08:37 Informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie
2014-07-18 15:29 Informacja o przychodach osiągniętych w czerwcu 2014 roku
2014-07-10 13:07 Zawarcie umów leasingu
2014-07-09 14:08 Aneks do umowy o wielopodmiotową linię kredytową
2014-06-20 15:24 Informacja o przychodach osiągniętych w maju 2014 roku
2014-06-18 14:10 Zawarcie umów leasingu
2014-06-02 16:36 Informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie
2014-05-30 10:07 Wybór biegłego rewidenta
2014-05-20 19:07 Informacja o przychodach osiągniętych w kwietniu 2014 roku
2014-05-15 17:26 Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2014
2014-05-15 16:20 Nabycie aktywów o znacznej wartości – spełnienie warunku
2014-05-13 08:38 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 maja 2014 roku.
2014-05-12 18:20 Nabycie aktywów o znacznej wartości
2014-05-12 17:54 Zawarcie znaczących umów
2014-05-08 15:48 Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 8 maja 2014 r.
2014-04-18 16:28 Informacja o przychodach osiągniętych w marcu 2014 roku
2014-04-04 10:50 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRANS POLONIA S.A. wraz z projektami uchwał
2014-03-20 06:42 Skonsolidowany raport roczny RS 2013
2014-03-20 06:36 Raport roczny R 2013
2014-02-20 17:41 Informacja o przychodach osiągniętych w styczniu 2014 roku
2014-02-17 15:19 Aneks do umowy o wielopodmiotową linię kredytową
2014-01-30 09:24 Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2014-01-20 18:07 Informacja o przychodach osiągniętych w grudniu 2013 roku
2014-01-17 08:37 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
2014-01-16 09:41 Spłata pożyczki
2014-01-16 09:39 Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm