pieniadz.pl

Informacja o przychodach osiągniętych w marcu 2015 roku

20-04-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-20
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Informacja o przychodach osiągniętych w marcu 2015 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w marcu 2015 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 4.892 tys. zł, co stanowi 97% wartości przychodów osiągniętych w marcu 2014 roku (wyniosły 5.025 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do marca 2015 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 12.808 tys. zł netto, co stanowi 99% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 12.974 tys. zł).

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że przedstawione powyżej dane mają charakter orientacyjny i cząstkowy, a ich ostateczna wartość wraz z komentarzem na temat czynników i zdarzeń, które miały na nie wpływ zostanie przedstawiona w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2015 roku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm