pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Tell SA (TEL)

Pełna nazwa OEX SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. FORTECZNA 19A 61-362 POZNAŃ
Telefon (061) 886-25-00
Prezes Rafał Stempniewicz
Fax (061) 862-98-20
WWW www.tell.pl
E-mail sekretariat.zarzad@tell.pl
ISIN PLTELL000023

Komunikaty spółki: Tell SA (TEL)

2015-06-23 16:38 Korekta raportu bieżącego nr 24/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. - wniosek o zatwierdzenie prospektu
2015-06-23 11:38 Wniosek o zatwierdzenie prospektu.
2015-06-19 11:39 Prognoza wyników na rok 2015 – raport niezależnego biegłego rewidenta
2015-06-16 15:17 Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2015-06-10 08:56 Prognoza wyników na rok 2015
2015-06-09 08:31 Wybór biegłego rewidenta
2015-05-26 11:51 Rekomendacja Zarządu TELL S.A. w sprawie podziału zysku za 2014 rok.
2015-05-26 11:50 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2015-05-26 11:49 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2015-05-15 18:19 QSr
2015-05-13 17:43 Powołanie Członka Zarządu.
2015-05-05 15:50 Znaczne pakiety akcji
2015-04-30 14:06 Zmiana statutu – podwyższenie kapitału zakładowego.
2015-04-24 15:34 Zawarcie umowy przez spółkę zależną emitenta.
2015-04-24 15:17 Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej (złożenie oferty przez spółkę zależną emitenta).
2015-03-23 17:16 Skonsolidowany raport roczny RS 2014
2015-03-23 17:15 Raport roczny R 2014
2015-03-05 14:39 Zawarcie znaczącej umowy, nabycie aktywów o znacznej wartości.
2015-03-02 18:18 Wniosek o ogłoszenie upadłości Toys4Boys.pl Sp. z o.o..
2015-03-02 15:10 Znaczne pakiety akcji.
2015-02-27 12:48 Znaczne pakiety akcji
2015-02-23 16:47 Znaczne pakiety akcji
2015-02-10 14:50 Zmiana terminu zawarcia umów wykonawczych – aneks do umowy inwestycyjnej
2015-02-06 08:59 Spełnienie się warunku dotyczącego zawartej przez emitenta znaczącej umowy
2015-01-26 14:48 Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.
2015-01-22 10:04 Znaczne pakiety akcji
2015-01-22 10:03 Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.
2015-01-20 10:56 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.
2014-12-24 10:19 Znaczne pakiety akcji – porozumienie w przedmiocie sprawowania wspólnej kontroli.
2014-12-19 08:53 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 18 grudnia 2014 r.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm