pieniadz.pl

Tell SA
Zawarcie umowy przez spółkę zależną emitenta.

24-04-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-24
Skrócona nazwa emitenta
TELL
Temat
Zawarcie umowy przez spółkę zależną emitenta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu nr 12/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz.1382), informuje o zawarciu w dniu 24 kwietnia 2015 roku przez Euro-Phone sp. z o.o. - spółkę zależną emitenta z Transactor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowy przeniesienia praw i przyszłych obowiązków wynikających z umów przedstawicielskich i umów o współpracy zawartych przez Transactor sp. z o.o., w oparciu o które Transactor sp. z o.o. zbudowała sieć sprzedaży usług telefonii komórkowej i dystrybucji telefonów komórkowych i osprzętu, w ramach umowy dystrybucyjnej zawartej z operatorem telekomunikacyjnym T-Mobile Polska S.A. Spełnione zostały warunki wskazane w ofercie złożonej przez Euro-Phone sp. z o.o. w dniu 20 marca 2015 r. i umowa została zawarta w brzmieniu określonym w załączniku do oferty, opisanej w raporcie nr 12/2015 z dnia 24 kwietnia 2015.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm