pieniadz.pl

Tell SA
Wniosek o ogłoszenie upadłości Toys4Boys.pl Sp. z o.o..

02-03-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-02
Skrócona nazwa emitenta
TELL
Temat
Wniosek o ogłoszenie upadłości Toys4Boys.pl Sp. z o.o..
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd TELL S.A. niniejszym informuje, że w dniu 2 marca 2015 r. powziął wiadomość o wysłaniu przez zarząd Toys4Boys.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w dniu 26 lutego 2015 r. do Sądu Rejonowego Gdańsk –Północ wniosku o ogłoszenie upadłości tej spółki z możliwością zawarcia układu.
TELL S.A posiada 30% udziałów w Toys4Boys.pl Sp. z o.o., wartość tych udziałów w księgach rachunkowych emitenta to 1.287.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy 00/100 złotych).
Sprawozdania finansowe Toys4Boys.pl Sp. z o.o. nigdy nie były istotne z punktu widzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej emitenta, decyzją Zarządu TELL S.A. spółki tej nigdy nie obejmowano konsolidacją.

Między Toys4Boys.pl Sp. z o.o. a emitentem nie ma żadnych wzajemnych transakcji, należności, rozliczeń, w tym z tytułu pożyczek. TELL S.A. nie poręczała również żadnych zobowiązań Toys4Boys.pl Sp. z o.o.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm