pieniadz.pl

Tell SA
Spełnienie się warunku dotyczącego zawartej przez emitenta znaczącej umowy

06-02-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-06
Skrócona nazwa emitenta
TELL
Temat
Spełnienie się warunku dotyczącego zawartej przez emitenta znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2014 z dnia 21 listopada 2014 r. dotyczącego zawarcia przez emitenta umowy inwestycyjnej z OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt.4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. nr 133 z 2014 r.) informuje, że dnia 5 lutego 2015 r. powziął wiadomość o wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji wyrażającej bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji będącej skutkiem wykonania wskazanej na wstępie umowy inwestycyjnej, tym samym więc spełniony został ostatni z warunków zawarcia umów wykonawczych, o których mowa w umowie inwestycyjnej tj. umowy objęcia akcji i wniesienia wkładu (aportu) oraz umowy zbycia praw do znaków towarowych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm