pieniadz.pl

Tell SA
Prognoza wyników na rok 2015 – raport niezależnego biegłego rewidenta

19-06-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-19
Skrócona nazwa emitenta
TELL
Temat
Prognoza wyników na rok 2015 – raport niezależnego biegłego rewidenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. Zarząd emitenta działając zgodnie z §31 ust.5 w związku z §5 ust.1 pkt 25) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. nr 133 z 2014 r.), w załączeniu przesyła raport niezależnego biegłego rewidenta ze sprawdzenia wybranych elementów prognozowanych informacji finansowych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm