pieniadz.pl

Tell SA
Powołanie Członka Zarządu.

13-05-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-13
Skrócona nazwa emitenta
TELL
Temat
Powołanie Członka Zarządu.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt. 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz.133), informuje, że w dniu 13 maja 2015 r. Rada Nadzorcza powołała do składu Zarządu trzeciej kadencji pana Artura Wojtaszka. Uchwała Rady Nadzorczej wchodzi w życie w dniu 1 czerwca 2015 r.

Pan Artur Wojtaszek (ur. 1971) jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Od ponad 20 lat jest związany z rynkiem usług biznesowych wspierających sprzedaż. W 1995 roku rozpoczął współpracę z Grupą Galicja (Dialog Galicja i Marketing House – obecnie Havas Group), gdzie w latach 1996 – 2001 był zatrudniony na stanowisku dyrektora regionalnego. Od 2001 roku jest pracownikiem spółki Cursor SA z siedzibą w Warszawie, w której zajmował stanowiska dyrektora sprzedaży i marketingu oraz wiceprezesa (2007 – 2009), a od roku 2009 pełni funkcję prezesa zarządu. W latach 2006 – 2010 był członkiem zarządu Merchandiser Sp. z o.o., która w 2010 roku weszła w struktury spółki Cursor SA. Od czerwca 2011 roku zajmuje także stanowisko wiceprezesa OEX S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Artur Wojtaszek poza przedsiębiorstwem emitenta prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie doradztwa biznesowego, nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta. Pan Artur Wojtaszek nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie został również wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4790 -0,25%  -1,12gr
  • USD dolar 4,1887 -0,18%  -0,77gr
  • GBP funt 5,2109 -0,04%  -0,21gr
  • CHF frank 4,6211 -0,19%  -0,87gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm