pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Tell SA (TEL)

Pełna nazwa OEX SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. FORTECZNA 19A 61-362 POZNAŃ
Telefon (061) 886-25-00
Prezes Rafał Stempniewicz
Fax (061) 862-98-20
WWW www.tell.pl
E-mail sekretariat.zarzad@tell.pl
ISIN PLTELL000023

Komunikaty spółki: Tell SA (TEL)

2015-12-10 09:50 Znaczne pakiety akcji
2015-12-10 09:49 Znaczne pakiety akcji
2015-11-17 16:52 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 17 listopada 2015 r.
2015-11-17 16:01 Wypłata dywidendy.
2015-11-17 16:00 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2015-11-09 08:24 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-11-05 13:46 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 r.
2015-10-30 13:31 Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2015-10-22 15:21 Rekomendacja Zarządu TELL S.A. w sprawie podziału zysku za 2014 rok
2015-10-22 15:20 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2015-10-22 15:19 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2015-10-16 17:46 Odstąpienie od transakcji.
2015-10-01 14:04 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 30 września 2015 r.
2015-09-30 16:35 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2015-09-24 15:32 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego
2015-09-23 14:01 Rezygnacja Członka Zarządu
2015-09-23 13:11 Rejestracja akcji w KDPW S.A.
2015-09-23 10:56 Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2015-09-23 09:58 Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.
2015-09-04 17:02 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2015-09-04 17:01 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2015-09-04 14:44 Wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu giełdowego
2015-09-03 18:54 Podpisanie listu intencyjnego.
2015-08-31 08:01 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
2015-08-26 11:40 Zatwierdzenie prospektu.
2015-08-04 14:04 Zmiana statutu.
2015-07-24 15:44 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną emitenta.
2015-07-01 13:36 Wykonanie umowy zawartej przez spółkę zależną emitenta.
2015-06-24 09:46 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 23 czerwca 2015 r.
2015-06-23 16:40 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm