pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Tell SA (TEL)

Pełna nazwa OEX SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. FORTECZNA 19A 61-362 POZNAŃ
Telefon (061) 886-25-00
Prezes Rafał Stempniewicz
Fax (061) 862-98-20
WWW www.tell.pl
E-mail sekretariat.zarzad@tell.pl
ISIN PLTELL000023

Komunikaty spółki: Tell SA (TEL)

2014-12-19 08:32 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2014-12-11 15:14 Zmiana zasad korekty rozliczeń – aneks do umowy inwestycyjnej.
2014-12-09 14:57 Spełnienie się warunku dotyczącego zawartej przez emitenta znaczącej umowy.
2014-12-04 12:56 Znaczne pakiety akcji
2014-12-04 12:54 Znaczne pakiety akcji
2014-12-03 09:28 Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2014-12-03 09:27 Spełnienie się warunku dotyczącego zawartej przez emitenta znaczącej umowy.
2014-11-21 18:28 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2014-11-21 18:27 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2014-11-21 16:45 Zawarcie znaczącej umowy.
2014-11-14 17:28 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
2014-10-24 15:14 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 24 października 2014 r.
2014-10-24 15:13 Wypłata dywidendy.
2014-10-24 15:13 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2014-10-22 09:58 Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2013.
2014-10-20 11:10 Rekomendacja Zarządu TELL S.A. w sprawie podziału zysku za 2013 rok.
2014-10-14 15:50 Zawarcie listu intencyjnego.
2014-09-26 11:36 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2014-09-26 11:35 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2014-09-17 12:28 Znaczne pakiety akcji.
2014-09-16 15:10 Zmiana statutu.
2014-09-01 17:26 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014
2014-08-11 14:51 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 11 sierpnia 2014 r.
2014-08-11 14:48 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2014-07-09 14:43 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2014-07-09 14:41 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2014-06-04 09:53 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 3 czerwca 2014 r.
2014-06-03 17:19 Powołanie Członków Rady Nadzorczej.
2014-06-03 17:16 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2014-06-03 15:00 Znaczne pakiety akcji.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm