pieniadz.pl

Polcolorit SA
Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2016 roku.

13-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-13
Skrócona nazwa emitenta
POLCOLORIT
Temat
Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2016 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd POLCOLORIT S.A. _Emitent, Spółka_ informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 13 maja 2016 roku procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania sprawozdania finansowego Spółki za okres I kwartału 2016 roku, podjęta została decyzja
o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres. Przychody ze sprzedaży w I kwartale 2016 r. wzrosły o ok. 17 % tj. o ok. 2,1 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniosły ok. 14,5 mln zł, co wynikało w szczególności z odnotowanego w tym okresie przyrostu przychodów z rynku krajowego. Ponadto Spółka odnotowała wzrost zysku netto, który na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ok. 1,1 mln zł.
Jednocześnie Emitent przypomina, że szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników osiągniętych przez Spółkę w I kwartale 2016 r. zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 16 maja 2016 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm