pieniadz.pl

Polcolorit SA
Proponowana zmiana w Statucie Polcolorit S.A.

24-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-24
Skrócona nazwa emitenta
POLCOLORIT
Temat
Proponowana zmiana w Statucie Polcolorit S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd Polcolorit S.A. _"Spółka"_ przekazuje poniżej proponowaną zmianę w Statucie Spółki, której dokonanie planowane jest w ramach 14 punktu porządku obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 22 czerwca 2016 roku.

Proponuje się, aby dotychczasowy § 20 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

"2. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem."

otrzymał nowe następujące brzmienie:

"2. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest Prezes Zarządu albo dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem."

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm