pieniadz.pl

Polcolorit SA
Zawarcie z BZ WBK S.A. umowy o kredyt inwestycyjny

18-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-18
Skrócona nazwa emitenta
POLCOLORIT
Temat
Zawarcie z BZ WBK S.A. umowy o kredyt inwestycyjny
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Polcolorit S.A. _Emitent, Spółka_ informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2016 r. powziął informację o podpisaniu przez drugą stronę tj. Bank Zachodni WBK S.A. _Bank_ datowanej na 18.08.2016 r. umowy o kredyt inwestycyjny _Umowa_. Na mocy Umowy Bank udzielił Emitentowi kredytu inwestycyjnego w wysokości ok. 6,9 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie 80% wydatków związanych z zakupem, modernizacją i instalacją środków trwałych, w związku ze zwiększaniem mocy produkcyjnej zakładu produkcyjnego Spółki. W pozostałym zakresie wydatki na ww. inwestycje zostaną pokryte wkładem własnym Spółki. Kredyt został udzielony na okres 5 lat.
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią:
• hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 10,3 mln zł ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomościach należących do Emitenta,
• przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na ww. nieruchomości,
• podporządkowanie wierzytelności Pani Barbary Urbaniak-Marconi w kwocie 1 mln zł z tytułu udzielone Spółce umowy pożyczki.
Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości jej rozwiązania lub odstąpienia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm