pieniadz.pl

Polcolorit SA
Ogłoszenie do dnia 16 grudnia 2015 r. przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A.

20-11-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2015
Data sporządzenia: 2015-11-20
Skrócona nazwa emitenta
POLCOLORIT
Temat
Ogłoszenie do dnia 16 grudnia 2015 r. przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polcolorit S.A. (Spółka) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) obradujące w dniu 20 listopada 2015 roku, postanowiło zarządzić przerwę w obradach NWZ do dnia 16 grudnia 2015 r. do godziny 11.00. Wznowione obrady NWZ odbywać się będą w siedzibie Polcolorit S.A. przy ul. Jeleniogórskiej 7.
W załączeniu Spółka przekazuje treść uchwał podjętych przez NWZ do chwili ogłoszenia przerwy w obradach.
Jednocześnie Emitent informuje, iż nie miało miejsce odstąpienie przez NWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad realizowanego do momentu ogłoszenia przerwy w obradach, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 6-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm