pieniadz.pl

Polcolorit SA
Raport kwartalny Q 1/2016

16-05-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1 / 2016
_kwartał_ _rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-05-16
POLCOLORIT SA
_pełna nazwa emitenta_
POLCOLORIT Materiałów budowlanych _mbu_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
58-573 Piechowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Jeleniogórska 7
_ulica_ _numer_
075 75 47 310 075 75 47 326
_telefon_ _fax_
polcolorit@polcolorit.pl polcolorit.pl
_e-mail_ _www_
611-17-15-343 230376371
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 14 490 12 388 3 327 2 986
II. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 1 604 136 368 33
III. Zysk _strata_ brutto 1 351 139 310 34
IV. Zysk _strata_ netto 1 113 139 256 34
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 968 2 075 222 500
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -538 -120 -124 -29
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 363 -1 713 83 -413
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 793 242 182 58
IX. Aktywa razem* 130 224 129 979 30 509 30 501
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania* 31 365 32 234 7 348 7 564
XI. Kapitał własny razem* 98 858 97 745 23 160 22 937
XII. Liczba akcji _w szt._ * 17 923 186 17 923 186 17 923 186 17 923 186
XIII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą* 0,06 0,01 0,01 0,00
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł./ w EUR_* 5,52 5,45 1,29 1,28
XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/w EUR_ * 0,00 0,00 0,00 0,00


* Dane finansowe z bilansu oznaczone "*" prezentowane są na dzień
31.03.2016 r. i 31.12.2015 r.Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm