pieniadz.pl

Polcolorit SA
Wstępne wyniki finansowe za 9 miesięcy 2016 roku.

28-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-28
Skrócona nazwa emitenta
POLCOLORIT
Temat
Wstępne wyniki finansowe za 9 miesięcy 2016 roku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd POLCOLORIT S.A. _Emitent, Spółka_ informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 28 października 2016 roku procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania raportu okresowego za III kwartał 2016 r., podjęta została decyzja
o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za okres pierwszych 9 miesięcy 2016 r.
Przychody ze sprzedaży w okresie pierwszych 9 miesięcy 2016 r. wzrosły o ok. 11,6 % tj. o ok. 4,6 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniosły ok. 44,1 mln zł, co wynikało w szczególności z odnotowanego w tym okresie przyrostu przychodów z rynku krajowego. Ponadto Spółka odnotowała wzrost zysku netto, który na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ok. 3,6 mln zł w porównaniu do 0,7 mln zł zysku netto wypracowanego w analogicznym okresie 2015 roku.
Jednocześnie Emitent przypomina, że szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników osiągniętych przez Spółkę w okresie trzech kwartałów 2016 r. zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 14 listopada 2016 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm