pieniadz.pl

Polcolorit SA
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polcolorit S.A.

23-12-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-23
Skrócona nazwa emitenta
POLCOLORIT
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polcolorit S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Działając zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Polcolorit S.A. ("Spółka") informuje, iż jedynym akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (NWZ) obradującym w dniach 20 listopada 2015 r. oraz po przerwie w dniu 16 grudnia 2015 r. była Pani Barbara Urbaniak-Marconi.
W trakcie obrad NWZ w dniu 20 listopada 2015 r. Pani Barbara Urbaniak-Marconi dysponowała 11.805.101 akcjami, z których przysługiwało 15.038.132 głosów, stanowiących odpowiednio 83,125% głosów w trakcie obrad NWZ w tym dniu oraz 71,082% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
W trakcie obrad NWZ w dniu 16 grudnia 2015 r. Pani Barbara Urbaniak-Marconi dysponowała 11.805.101 akcjami, z których przysługiwało 15.038.132 głosów, stanowiących odpowiednio 83,116% głosów w trakcie obrad NWZ w tym dniu oraz 71,08% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Jednocześnie Spółka informuje, iż osoba, z którą w świetle art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej (…) Panią Barbarę Urbaniak-Marconi łączy domniemanie istnienia porozumienia, posiadała w każdym dniu obrad 842.237 akcji Spółki, które uprawniały do takiej samej liczby głosów co odpowiadało 3,981% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz odpowiednio 4,656% udziału w głosach na NWZ w dniu 20 listopada 2015 r. oraz 4,655% udziału w głosach na NWZ w dniu 16 grudnia 2015 r.
Ponadto w trakcie obrad NWZ z pozostałych zarejestrowanych na NWZ akcji wykonywane były głosy odpowiednio bezpośrednio przez akcjonariuszy mniejszościowych osobiście, lub poprzez ich pełnomocników, reprezentujących określone grupy akcjonariuszy mniejszościowych, z których żadna odrębnie (ani w odniesieniu do reprezentowanych przez pełnomocników grup, ani w odniesieniu do poszczególnych akcjonariuszy mniejszościowych) nie przekraczała 5% głosów w trakcie obrad NWZ.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm