pieniadz.pl

Polcolorit SA
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

23-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-23
Skrócona nazwa emitenta
POLCOLORIT
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polcolorit S.A. _Emitent, Spółka_, działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych _…_, informuje, że w dniu 22 czerwca 2016 r., Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi oraz w oparciu o § 19 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Wybrany podmiot to PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6 lok. 1B, który wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 477 _Audytor_.
Umowa pomiędzy Spółką a Audytorem dotyczyć będzie badania sprawozdania finansowego za 2016 rok obrotowy oraz przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 r. i zawarta zostanie na czas przeprowadzenia powyższych czynności.
Spółka korzystała z usług Audytora, w zakresie badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm