pieniadz.pl

Polcolorit SA
Korekta informacji zawartej w „Sprawozdaniu Zarządu z działalności POLCOLORIT S.A. w 2015 roku”

24-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-23
Skrócona nazwa emitenta
POLCOLORIT
Temat
Korekta informacji zawartej w "Sprawozdaniu Zarządu z działalności POLCOLORIT S.A. w 2015 roku"
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd POLCOLORIT S.A. _Spółka_ informuje, iż w związku z omyłką edytorską w "Sprawozdaniu Zarządu z działalności POLCOLORIT S.A. w 2015 roku" _Sprawozdanie_ w punkcie poświęconym informacjom nt. posiadaczy papierów wartościowych Spółki dających specjalne uprawnienia kontrolne omyłkowo wskazano, iż posiadane przez Panią Barbarę Urbaniak – Marconi akcje imienne uprzywilejowane serii A na dzień sporządzenia ww. Sprawozdania objęte były zastawem rejestrowym podczas gdy w związku z dokonaną spłatą kredytu w Banku PEKAO S.A. akcje te w 2015 r. przestały być przedmiotem ww. zabezpieczenia.

Poniżej Emitent zamieszcza szczegółowe informacje o zakresie korekty.

Było:
"5.4 Posiadacze papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne Jedynym akcjonariuszem posiadającym specjalne uprawnienia kontrolne jest Pani Barbara Urbaniak – Marconi, która posiada 3.233.211 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 1 zł każda. Z każdej z ww. akcji przysługują dwa głosy. Powyższe akcje objęte są zastawem rejestrowym."

Powinno być:
"5.4 Posiadacze papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne Jedynym akcjonariuszem posiadającym specjalne uprawnienia kontrolne jest Pani Barbara Urbaniak – Marconi, która posiada 3.233.211 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 1 zł każda. Z każdej z ww. akcji przysługują dwa głosy."

W pozostałym zakresie treść ww. Sprawozdania pozostaje bez zmian. Jednocześnie niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu bieżącego Spółka przekaże do publicznej wiadomości raport roczny za 2015 r. uwzględniający ww. korektę.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm