pieniadz.pl

Polcolorit SA
Raport roczny R 2015

21-03-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2015
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-03-21
POLCOLORIT SA
_pełna nazwa emitenta_
POLCOLORIT Materiałów budowlanych _mbu_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
58-573 Piechowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Jeleniogórska 7
_ulica_ _numer_
075 75 47 310 075 75 47 326
_telefon_ _fax_
polcolorit@polcolorit.pl polcolorit.pl
_e-mail_ _www_
611-17-15-343 230376371
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 50 646 47 876 12 102 11 428
II. Zysk_ strata_ na działalności operacyjnej 1 060 2 110 253 504
III. Zysk _strata_ brutto 640 559 153 133
IV. Zysk _strata_ netto 486 57 116 14
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 505 4 262 1 077 1 017
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -629 -2 116 -150 -505
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 068 -2 550 -972 -609
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -192 -404 -46 -97
IX. Aktywa razem* 129 979 134 077 30 501 31 456
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania* 32 234 36 818 7 564 8 638
XI. Kapitał własny razem* 97 745 97 259 22 937 22 818
XII. Liczba akcji _ w szt._* 17 923 186 17 923 186 17 923 186 17 923 186
XIII. Zysk _ strata_ na jedną akcję zwykłą* 0,00 0,00 0,00 0,00
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję _ w zł./ w EUR_* 5,45 5,43 1,28 1,27
XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł, w EUR_* 0,00 0,00 0,00 0,00


*Dane finansowe z bilansu oznaczone "*" prezentowane są na dzień
31.12.2015 r. oraz na dzień 31.12.2014 r.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm