pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Libet SA (LBT)

Pełna nazwa LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5 53-332 WROCŁAW
Telefon 71 33 51 101
Prezes Thomas Lehmann
Fax 71 33 51 100
WWW www.libet.pl
E-mail gpw@libet.pl

Komunikaty spółki: Libet SA (LBT)

2012-02-01 20:17 Rozwiązanie i zawarcie umowy znaczącej ze spółką zależną.
2012-01-31 19:49 Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2012.
2011-12-29 14:57 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (LIBET S.A. / LIBET 2000 sp. z o.o.).
2011-11-08 09:36 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
2011-11-03 18:03 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej ze spółką zależną (2).
2011-11-03 18:01 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej ze spółką zależną (1).
2011-11-03 17:57 Wybór podmiotu uprawnionego do dokonania badania sprawozdania finansowego LIBET S.A. jak i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres 01.01.2011 do 31.12.2011 r.
2011-11-02 17:55 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2011 roku.
2011-10-19 20:16 Rejestracja zmian statutu LIBET S.A.
2011-09-14 17:52 Rozwiązanie umowy na zakup kontraktu Interest Rate Swap (IRS).
2011-08-31 22:14 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011
2011-08-12 18:13 Zmianie Stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu LIBET S.A. (Akcjonariat LIBET S.A.)
2011-08-12 18:09 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA (11/08/2011).
2011-08-12 18:06 Treść uchwał NWZA LIBET S.A. 11/08/2011.
2011-08-12 17:59 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej LIBET S.A.
2011-08-12 17:57 Wybór podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu sprawozdania finansowego LIBET S.A. /grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres 01.01.2011 do 30.06.2011 sporządzonego dla potrzeb zrealizowania przez LIBET S.A. jako spółkę publiczną notowaną na Gie
2011-08-08 23:38 NWZA LIBET S.A. 11/08/2011 r. (Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA).
2011-07-15 19:15 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm